page contents

تلفن کننده دزدگیر CLASSIC 20 MEMORY AUTO DIALLER

112,000 تومان

- +امتیاز کاربران
امتیاز شما
[Total: 0 Average: 0]

مشخصات دزدگیر ۲۰ حافظه ای دزدگیر کلاسیک:

 • دزدگیر اماکن
 • تلفن کننده
 • تلفن کننده خط ثابت
 • تلفن کننده کلاسیک
 • تلفن كننده ۲۰ حافظه
 • تلفن كننده آژیری
 • CLASSIC AUTO DIALER
 • CLASSIC 20 MEMORY DIALER
 • CLASSIC 20 MEMORY AUTO DIALER PRO DOUBLE
 • AUTO DIALER
 • شماره گیری تن
 • شماره گیری پالس
 • تلفن كننده سخنگو
X