دزدگیر اماکن بیسیم یکی از انواع سیستم های امنیتی و دزدگیرهای اماکن می باشد که ازتباط چشمی ها و سنسورهای دزدگیر با پنل مرکزی سیستم ضدسرقت به صورت بیسیم و بدون نیاز به سیم کشی می باشد. از آنجایی که ارتباط این تجهیزات دزدگیر بیسیم با یکدیگر بر روی پهنای باند وایرلس کد شده می باشد، از نظر امنیت دزدگیرهای اماکن بیسیم مشکل چندانی ندارند، ولی با این وجود، از آنجایی که ارتباط بیسیم با استفاده از پهنای باند وایرلس صورت میگیرد امکان نفوذ به چنین سیستمهای و از کار انداختن آنها وجود دارد.